Porady

Gdzie zgłosić źle wykonany remont?

zle wykonany remont

Niestety, czasami zdarza się, że zlecony remont nie zostaje wykonany w sposób należyty. Wówczas pojawia się pytanie – gdzie zgłosić źle wykonany remont? Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie usterek bezpośrednio do firmy remontowej. Najlepiej uczynić to na piśmie, np. mailowo lub listem poleconym, aby mieć dowód zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić termin na usunięcie wad i naprawę usterek.

Zgłoszenie do wykonawcy

Jeśli źle wykonany remont nie został przeprowadzony zgodnie z ustaleniami, pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie usterek bezpośrednio do firmy remontowej, która realizowała prace. Najlepiej uczynić to na piśmie, np. mailowo lub listem poleconym, aby mieć dowód zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy szczegółowo opisać wszystkie wykryte wady i usterki, takie jak np. nierówno położone płytki, niedokładnie pomalowane ściany, źle działające instalacje czy uszkodzenia powstałe podczas prac. Warto dołączyć również dokumentację fotograficzną.

Ważne jest, aby w zgłoszeniu określić wykonawcy termin na usunięcie wad i naprawę usterek. Zazwyczaj jest to okres 14-30 dni, w zależności od skali nieprawidłowości.

Jeśli firma remontowa nie zareaguje na zgłoszenie lub odmówi naprawy błędów, można podjąć dalsze kroki prawne, takie jak reklamacja na podstawie rękojmi czy dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Reklamacja na podstawie rękojmi

Jeśli wykonawca nie zareaguje na zgłoszenie usterek lub odmówi naprawy błędów, kolejnym krokiem może być złożenie reklamacji na podstawie rękojmi. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują niezależnie od umowy.

Zgodnie z przepisami, termin na zgłoszenie wad z tytułu rękojmi wynosi 1 miesiąc od dnia ich wykrycia. W reklamacji należy szczegółowo opisać wszystkie wykryte wady i usterki oraz zażądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

Na podstawie rękojmi można żądać obniżenia wynagrodzenia, naprawy usterek lub wymiany wadliwych elementów na nowe. W skrajnych przypadkach, gdy wady są istotne, możliwe jest również odstąpienie od umowy.

Warto pamiętać, że reklamacja z tytułu rękojmi powinna zostać złożona na piśmie i zawierać wyczerpujący opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz żądanie ich usunięcia w określonym terminie.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej

Jeśli wykonawca w dalszym ciągu nie reaguje na zgłoszenia i reklamacje, a źle wykonany remont nie zostaje naprawiony, można podjąć kroki prawne i dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

W tym celu należy przygotować kompletną dokumentację, na którą składają się:

  • umowa z wykonawcą (jeśli została zawarta)
  • wszelkie zgłoszenia usterek kierowane do firmy remontowej
  • dokumentacja fotograficzna przedstawiająca wady i usterki
  • reklamacje składane na podstawie rękojmi

Pomocne może być również zlecenie ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego, który oceni skalę nieprawidłowości i potwierdzi, że remont został źle wykonany.

Następnie można wytoczyć powództwo o naprawienie szkody lub wykonanie zastępcze, żądając od wykonawcy pokrycia kosztów ponownego wykonania prac przez inną firmę.

Dochodzenie roszczeń sądowych jest jednak procesem czasochłonnym i kosztownym, dlatego warto wcześniej wyczerpać inne możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Zgłoszenie do Rzecznika Konsumentów

Alternatywą dla drogi sądowej może być zgłoszenie sprawy do Rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumenckich. Podmioty te mogą udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń wobec nierzetelnego wykonawcy, a także reprezentować konsumenta przed sądem.

Rzecznik Konsumentów prowadzi również działania edukacyjne i informacyjne, dzięki czemu może wskazać najlepszy sposób postępowania w przypadku źle wykonanego remontu.

Sprawdź także: Czym malować plastik?

Warto skorzystać z pomocy Rzecznika lub organizacji konsumenckich, szczególnie jeśli sprawa dotyczy drobnych kwot lub jest mało skomplikowana. Pozwoli to uniknąć kosztownej i czasochłonnej drogi sądowej.

Zgłoszenie do administracji lub wspólnoty mieszkaniowej

W przypadku gdy źle wykonany remont dotyczył części wspólnych nieruchomości, np. remont balkonu w bloku, należy zgłosić usterki do administracji lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

To wspólnota lub administracja będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń wobec wykonawcy, ponieważ to one zleciły i nadzorowała prace remontowe w częściach wspólnych budynku.

Właściciele lokali powinni więc zgłosić wszelkie nieprawidłowości do zarządcy nieruchomości, przedstawiając dokumentację fotograficzną oraz opisując szczegółowo wszystkie wykryte wady i usterki.

Wspólnota lub administracja może następnie podjąć kroki prawne wobec nierzetelnego wykonawcy, żądając naprawy szkód lub obniżenia wynagrodzenia za źle wykonane prace.

Konsekwencje prawne dla wykonawcy

Nierzetelne wykonanie remontu może się dla wykonawcy wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Przede wszystkim grozi mu odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy oraz utrata reputacji i zaufania klientów.

Jeśli wykonawca świadomie wykonywał pracę „na czarno”, bez wystawiania faktur, może zostać dodatkowo pociągnięty do odpowiedzialności za co grozi za remont na czarno, czyli uchylanie się od opodatkowania. Grożą mu wówczas kary finansowe oraz odpowiedzialność karna.

Dlatego tak ważne jest, aby firmy remontowe działały w pełni legalnie, wystawiały faktury VAT i sumiennie wywiązywały się z zawartych umów. W przeciwnym razie narażają się nie tylko na straty finansowe związane z roszczeniami klientów, ale również na dotkliwe sankcje ze strony organów skarbowych i wymiaru sprawiedliwości.

Podsumowanie

Gdzie zgłosić źle wykonany remont? Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie usterek bezpośrednio do firmy remontowej. Jeśli to nie przyniesie skutku, można złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Pomocne może być również zgłoszenie sprawy do Rzecznika Konsumentów lub organizacji konsumenckich. W przypadku remontów części wspólnych należy powiadomić administrację lub wspólnotę mieszkaniową.

O autorze

Moje porady

Cześć! Jestem Patryk i uwielbiam remonty mieszkań. Mam w tym spore doświadczenie, więc chętnie podzielę się z Wami wskazówkami i trikami, które pozwolą Wam sprawnie i bez stresu przeprowadzić remont. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, śmiało piszcie - postaram się pomóc najlepiej, jak potrafię!